Auteursarchief: admin

Straatpastor Folly Hemrica met pensioen

De laatste viering (en later de afscheidsreceptie)

Op zondag 25 november 2018 ging ds. Folly Hemrica voor het laatst voor in een viering van het Straatpastoraat Leiden. Zij was de afgelopen vier jaar de straatpastor van Leiden en ze heeft op heel eigen wijze invulling gegeven aan haar taak. Door veel mensen in en rond de opvang werd ze gewaardeerd om haar open houding en warme pastorale aanwezigheid, haar onvermoeibare vasthoudendheid en haar expertise.

Zoals altijd vond de viering plaats in het Atrium van Diaconaal Centrum De Bakkerij.Het was een mooie, drukbezochte en vrolijke dienst, die begon met het aansteken van een aantal kaarsjes door de bezoekers. Thema van deze viering was ‘Komen en gaan’.

Folly geeft Femke de zegen
Continue reading

Bedevaart Kevelaer

Kevelaer 2013Op dinsdag 27 augustus vond er weer een bedevaart plaats. Na Egmond in 2012, ging de reis nu naar Kevelaer, een bekende bedevaartplaats net over de grens in Duitsland.

kevelaer

De bedevaart werd door alle deelnemers als zeer geslaagd ervaren. Helaas waren er wat minder deelnemers dan zich hadden opgegeven. Uiteindelijk gingen we met 13 personen uit de doelgroep en 4 begeleiders op pad. Er was ruimte genoeg in de grote touringcar die iets over half negen vanaf Molen de Valk vertrok. Onderweg werd gestopt voor koffie met gebak. Tegen twaalf uur kwamen we aan bij het priesterhuis in Kevelaer, waar een maaltijd voor ons klaar stond. Aansluitend werd in de kapel van hetzelfde huis de eucharistie gevierd. Vervolgens ging met in kleine groepjes op eigen gelegenheid het stadje in om de diverse kerken te bekijken, wat te winkelen en een terrasje te pikken. Om half vijf ging iedereen weer bij de bus en werd de terugreis aanvaard. Sommige deelnemers waren van plan om op eigen gelegenheid nog eens terug te gaan!

 

This entry was posted in Nieuws by .

Uitvaart Ed

Op dinsdag namen we afscheid van Ed. Hij was al enige jaren dakloos. Ed werd slechts 49 jaar. Voor mij als straatpastor was Ed een van de bekenden van het eerste uur. Op eerste kerstdag 2010 kwam hij mij nagelopen omdat hij zich wilde beklagen dat hij zich in een kerk in de Kerstnacht zo onwelkom voelde dat hij na drie verzoeken om ergens anders te gaan zitten, maar weg is gegaan.

De anekdote werd in de overweging gememoreerd. Veel mensen kenden Ed als een lastpak met een agressieve dronk. Het is goed om bij zo’n gelegenheid ook de andere kant naar voren te kunnen halen. Ed als zoeker, als iemand die leed aan het leven dat hij leidde. Voor familie en bekenden, in totaal waren er ongeveer 50 mensen bij de plechtigheid, was het een troost dat er toch op een waardige manier afscheid genomen kon worden.

This entry was posted in Nieuws by .

Op zoek naar een bijzonder cadeau?

Een aantal dak- en thuislozen hebben na een viering op zondagmiddag jacobsschelpen versierd. Met plezier gingen zij hiermee aan slag en de mooiste teksten en versieringen verschenen op de schelpen. Zo is op de schelpen onder meer te lezen: Ga in liefde en de zegen van God onze Heer & VaderDank uWorstel en kom boven! Vrede en alle goeds.

De jacobsschelp is gemaakt voor ‘gift als cadeau’ van de Stichting Straatpastoraat Leiden. Wilt u een bijzonder cadeau aan iemand geven, dan is een gift aan het straatpastoraat als cadeau misschien een idee. U krijgt in ruil daarvoor van ons de jacobsschelp, die versierd is door een dak- of thuisloze. De jacobsschelp kunt u dan cadeau geven aan degene aan wie u de gift aan het straatpastoraat cadeau geeft. Klik voor meer informatie over ‘gift als cadeau’ hier.

DSCN5664

Pasen in eigen kring

PASEN IN EIGEN KRING was een mooie viering! Paul Brommet ging in deze dienst voor, waar veel dak- en thuislozen aanwezig waren. Het paasverhaal klonk die middag evenals mooie pianomuziek en liederen. Zoals gebruikelijk was er na afloop koffie drinken en genoeg lekkers te eten. Bij de koffie waren er dit keer ook eieren, die met plezier versierd werden. Deze eieren kon men ter plaatse nuttigen of meenemen om aan iemand cadeau te geven.

This entry was posted in Nieuws by .

Het is druk in de tijd voor Pasen

Mede dank zij het zeer koude weer is het erg druk in de dag- en nacht opvang “De Nieuwe Energie”. Ik zie veel nieuwe gezichten. Hopelijk krijgt voor een aantal van deze mensen Pasen ook een persoonlijke betekenis en komt voor hen de overgang van duisternis naar licht spoedig in zicht. Ik sprak een paar mensen die echt het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan. Iemand uit Nigeria miste zijn familie heel erg en verwonderde zich er over dat de mensen in Nederland zo weinig naar elkaar omzien en allerlei zorg uitbesteden aan instanties. Hij heeft een baan, maar het vergt een uiterste inspanning om het werk vanuit zijn situatie vol te houden.

Continue reading

Website vernieuwd

Door grote problemen met de vorige website zijn we (bijna) helemaal opnieuw begonnen.

Er is helaas veel materiaal uit de periode maart 2012 – februari 2013 verloren gegaan. Excuses hiervoor. Een deel treft u (verkort) aan in het jaarverslag – zie onder.

Namens het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden,
Wilbert van Erp, voorzitter

Kerk in eigen kring

Elke laatste zondag van de maand gaat Paul Brommet voor in een kerkdienst in de kapel Verbum Dei. De kapel is te vinden aan het Utrechtse Veer (tegenover de woonboten). Deze dienst – met zang, gebed, overdenking en eucharistie – vangt aan om 15 uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er koffie en thee met iets erbij.

Eind februari waren er maar liefst 19 mensen!!
Iedereen is van harte welkom,

Hoog tijd voor een update

Het is alweer een lange tijd geleden dat ik voor het laatst iets op mijn blog geschreven heb.Het is dus de hoogste tijd voor een update.de donkere winter maanden zijn altijd dat moeilijk voor de doelgroep. Dat is niet veranderd in het afgelopen jaar. Nog steeds voelen veel mensen zich dan extra eenzaam en men is blij met extra aandacht. Helaas liet het winterprotocol van de nachtopvang van Stichting “De Binnenvest” op zich wachten want de maanden november en december waren niet koud genoeg. Er moesten dus vrij vaak mensen een slaapplaats zoeken ergens op een beschut plekje. Sommigen zochten beschutting onder het dekzeil van een van de vele plezierboten die Leiden rijk is, anderen maakten gebruik van een tuinhuisje op een volkstuin, maar er werd ook geslapen in parkeergarages of in min of meer overdekte gangetjes.

Continue reading

Good Bye Leiden

Met deze woorden nam een  jonge Ier afscheid van Leiden en ging hij samen met de straatpastor op weg naar Schiphol. Hij kon eindelijk naar huis in Engeland.Dit was de goede afloop van een bang avontuur, zegt straatpastor Paul Brommet. Stephen zwierf al twee weken door Leiden, toen hij door een “nice lady” werd gevonden en die hem meenam naar het diaconaal centrum “De Bakkerij”. Daar deed hij in tranen zijn verhaal. Stephen die uit Ierland komt woonde samen met zijn vader in Londen.

stephan3Twee jaar geleden sloeg het noodlot toe toen zijn  vader bij een roofoverval werd doodgeschoten. De jonge Stephen, die nauwelijks kan lezen en schrijven, raakte de weg kwijt. Hij begon met veel te drinken en te blowen. Ongeveer acht maanden geleden besloot hij dat leven te verlaten. Met een paar vage vrienden ging hij mee naar het vasteland van Europa om te proberen ergens aan de kost te komen. Uiteindelijk kwam het groepje in Duitsland terecht, waar de problemen begonnen. Stephen bleek voor de rest van het groepje niet meer van nut en werd daarom in de steek gelaten. Hij verloor zijn paspoort en kort daarna ook zijn rijbewijs. Via het consulaat in Duitsland probeerde hij weer terug te gaan. Het plan was dat hij samen met een paar landgenoten via Nederland naar zijn woonplaats Londen zou teruggaan. Eenmaal in Nederland aangekomen  werd hij andermaal in de steek gelaten.

Continue reading

This entry was posted in Nieuws by .