Categorie archief: Speciaal

Straatpastor Folly Hemrica met pensioen

De laatste viering (en later de afscheidsreceptie)

Op zondag 25 november 2018 ging ds. Folly Hemrica voor het laatst voor in een viering van het Straatpastoraat Leiden. Zij was de afgelopen vier jaar de straatpastor van Leiden en ze heeft op heel eigen wijze invulling gegeven aan haar taak. Door veel mensen in en rond de opvang werd ze gewaardeerd om haar open houding en warme pastorale aanwezigheid, haar onvermoeibare vasthoudendheid en haar expertise.

Zoals altijd vond de viering plaats in het Atrium van Diaconaal Centrum De Bakkerij.Het was een mooie, drukbezochte en vrolijke dienst, die begon met het aansteken van een aantal kaarsjes door de bezoekers. Thema van deze viering was ‘Komen en gaan’.

Folly geeft Femke de zegen
Continue reading

Website vernieuwd

Door grote problemen met de vorige website zijn we (bijna) helemaal opnieuw begonnen.

Er is helaas veel materiaal uit de periode maart 2012 – februari 2013 verloren gegaan. Excuses hiervoor. Een deel treft u (verkort) aan in het jaarverslag – zie onder.

Namens het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden,
Wilbert van Erp, voorzitter