Dak- en thuislozen

Vragen rond zingeving zijn bij dak- en thuislozen niet anders dan bij ‘gewone’ mensen, maar de ménsen zijn anders. Het zijn kwetsbare en bijzondere mensen die bij de straatpastor een oor vinden voor zaken die in de zorg niet aan de orde komen.

In de regio Leiden zijn er ongeveer 400 mensen die voor hun overnachting zijn aangewezen op de straat of op de gastvrijheid van anderen (zoals familie, vrienden, kennissen of opvangvoorzieningen). Rond de 40 mensen staan ingeschreven als bewoner bij instellingen voor maatschappelijke opvang zoals stichting De Binnenvest (maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in Leiden e.o.).

Het Trimbos Instituut heeft op verzoek van de gemeente Leiden in 2005 onderzoek gedaan naar dak- en thuislozen in de gemeente Leiden. Enkele bevindingen uit het rapport zijn: De duur van de dakloosheid is gemiddeld drie jaar. Negen van de tien daklozen zijn mannen. De gemiddelde leeftijd is 41 jaar. Vrouwen zijn gemiddeld tweemaal zo lang dakloos als mannen (gemiddeld zes jaar versus drie jaar). Zestig procent van de daklozen komt oorspronkelijk uit Leiden, zeventien procent uit de regio waarvan de helft uit de Duin- en Bollenstreek. Een kwart komt van buiten de regio Zuid-Holland Noord, voornamelijk uit de vier grote steden. Naarmate mensen langer dakloos zijn, komen ze vaker oorspronkelijk uit Leiden.

Dak- en thuislozen in de regio Leiden

imagesHet totaal aantal daklozen in de regio Zuid Holland Noord is de afgelopen tien jaren wat gedaald en bedraagt ongeveer 400. Het gaat daarbij zowel om mensen die op straat slapen of afhankelijk zijn van het Slaaphuis, als om marginaal gehuisvesten (mensen die van adres naar adres zwerven). De meeste daklozen bevinden zich in Leiden.  In  gemeenten zoals Alphen aan den Rijn en Katwijk is sprake van een substantieel aantal mensen zonder vaste woon- en verblijfsplaats, ongeveer 40 personen.

Aangesloten gemeenten bij Zuid Holland Noord zijn: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Kenmerken van daklozen in de regio Zuid-Holland Noord:

  • Het merendeel van de daklozen is mannelijk, alleenstaand en laag opgeleid; Er is sprake van een hoog percentage allochtonen (55%);
  • De meeste daklozen leven al geruime tijd op straat (40% al meer dan 5 jaar);
  • Driekwart van de daklozen is dat langer dan één jaar;
  • Een hoog percentage heeft de straat als voornaamste slaapplek (48%);
  • Driekwart heeft lichamelijke en/of psychische gezondheidsklachten;
  • Driekwart van de verslaafden is multigebruiker (verschillende drugs tegelijkertijd);
  • Men ervaart onvoldoende hulp bij problemen (65% vraagt hulp bij huisvesting, 47% bij financiën, 33% bij het vinden van werk).