Donateurs

Voor haar inkomsten is de stichting geheel afhankelijk van subsidies en donaties. Een aantal grote landelijke fondsen heeft toezeggingen gedaan voor de financiering van een deel van het werk gedurende de pilotperiode. Daarnaast zijn er inkomsten en toezeggingen van plaatselijke fondsen, kerken in Leiden en de regio en andere instellingen.

Wilt u als particulier of organisatie het werk van de stichting steunen, dan kan dat uiteraard ook. Uw gift is meer dan welkom op bankrekening NL21 TRIO 039.0490.814 ten name van Stichting Straatpastoraat Leiden bij de Triodos Bank.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de stichting door particulieren zijn daardoor volgens de regels van de belastingdienst aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

anbi logo

Het fiscale nummer van de ANBI registratie is 822281934.
De bestuursleden zijn onbezoldigd.