Subsidianten

Het Kansfonds

kansfondsKansfonds wil bijdrages geven aan projecten die de sociale cohesie in de samenleving stimuleren en versterken. Ons fonds staat daarbij open voor organisaties met of zonder levensbeschouwelijke achtergrond.

Stichting Rotterdam

st-rotterdamDeze stichting is in 1955 opgericht door drs. Hendricus Johannes Bonda vanuit de visie om financiële bijdragen te leveren aan kerken, instellingen of groepen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien.

utopa-logoStichting Utopa

deze stichting actualiseert en stimuleert de creatieve talenten van mensen. De kansarmen zijn een van de aandachtsgebieden.

logo bisdom rotterdam - resizeDiocesane Caritas Instelling van het bisdom Rotterdam

 

 

Naast deze vier zijn er nog meer fondsen en organisaties die het Straatpastoraat financieel steunen:

Vogelgezang Foundation
Gemeente Leiden
Leidsche Maatschappij van Weldadigheid
Leidse Studenten Ekklesia
lokale kerken van Leiden en omliggende gemeentes