Jaarverslag 2017

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat heeft in haar vergadering van 23 maart het jaarverslag over 2017 vastgesteld.

Jaarverslag 2017 SSP Leiden