Voortgangsverslag januari – juni 2019

Het voortgangsverslag van het werk van het straatpastoraat in het eerste half jaar
van 2019 geeft een beeldĀ van de werkzaamheden van het Leidse straatpastoraat en schetst de leefwereld en problemen van dak- en thuislozen en hoe zij daarbij door het straatpastoraat
worden ondersteund. Het was een mooi half jaar waarin de nieuwe straatpastor haar draai heeft kunnen vinden in Leiden en het Leidse straatpastoraat. Het was een drukke tijd met veel ontmoetingen, intensieve gesprekken en mooie momenten.

SSPL Voortgangsverslag juni 2019 – web