Stichting

De Stichting Straatpastoraat Leiden is in 2010 opgericht door een aantal Leidse kerken en stelt zich ten doel:

  •      vanuit een christelijke visie
  •      in verbondenheid met lokale christelijke geloofsgemeenschappen
  •      beleid te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen voor
    een laagdrempelige en outreachende vorm van pastorale zorg
  •      met aandacht  voor dak- en thuislozen in de gemeente Leiden en omgeving
  •      ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond

Voor jaarverslagen klik op:
verslag dec12-nov13
verslag SSPL 2013-2014
verslag SSPL 2014-2015
verslag SSPL 2015-2016
Voortgangsverslag SSPL 2017 

Jaarverslag 2017 SSP Leiden

Voortgangsverslag juni 2018.web

Voortgangsverslag december 2018-web