Bestuur

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden telt momenteel vier leden. Daarvan is statutair minstens één afgevaardigde vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Leiden en minstens één afgevaardigde vanuit de diaconie van de Rooms Katholieke Kerk Leiden.

Het bestuur bestaat op 1 september 2018  uit de volgende personen:
Bert Verweij (voorzitter, diaconie PGL)
Henriette van den Broek (secretaris)
Ber Langezaal (penningmeester, diaconie RK)
Ton Snepvangers (lid)

Het bestuur is onbezoldigd.
Het financieel jaarverslag van 2017 is vastgesteld: Jaarcijfers 2017 voor website