Bestuur

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden telt vijf leden. Daarvan is statutair minstens één afgevaardigde vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Leiden en minstens één afgevaardigde vanuit de diaconie van de Rooms Katholieke Kerk Leiden.

Het bestuur bestaat op 1 januari 2016  uit de volgende personen:
Wilbert van Erp (voorzitter)
Dies Noorman (secretaris)
Ber Langezaal (penningmeester)
Ton Snepvangers (lid)
Bert Verweij (lid)

Het bestuur is onbezoldigd.
Het financieel jaarverslag van 2015 is vastgesteld: jaarcijfers-2015