Bestuur

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden telt vijf leden. Daarvan is statutair minstens één afgevaardigde vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Leiden en minstens één afgevaardigde vanuit de diaconie van de Rooms Katholieke Kerk Leiden.

Het bestuur bestaat op 1 januari 2018  uit de volgende personen:
Wilbert van Erp (voorzitter, diaconie RK)
Dies Noorman (secretaris)
Ber Langezaal (penningmeester, diaconie RK)
Ton Snepvangers (lid)
Bert Verweij (lid, diaconie PGL))

Het bestuur is onbezoldigd.
Het financieel jaarverslag van 2017 is vastgesteld: Jaarcijfers 2017 voor website