Kerken in Leiden

De dagopvang van daklozen in Leiden is vanouds verbonden met het Diaconaal Centrum De Bakkerij.
De Protestantse Gemeente in Leiden (PGL) en de RK Parochie steunen het Straatpastoraat. Het past in de lange diaconale traditie van de Leidse kerken waarbij het oog voor de zwakken in de samenleving centraal staat. Ook vanuit andere geloofsgemeenschappen in het Leidse is er veel steun via de Raad van Kerken.

Behalve door geld is het ook belangrijk dat de kerken zich inhoudelijk verbonden weten met wat op diaconaal gebied speelt in de Leidse binnenstad. Hieraan zal de komende tijd actief gewerkt worden.

De straatpastor mag en moet zich gedragen voelen door de Leidse kerken.

Protestantse Gemeente Leiden (PKN)

Rooms-Katholieke Parochie HH. Petrus en Paulus

Oecumenische gemeenschap De Regenboog

De Regenboog Merenwijk
Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden

Oud-Katholieke Parochie

Oud-Katholieke Parochie van de Heiligen Fredericus en Odulfus
Cronesteinkade 2, 2313 GX Leiden

Leidse Studenten Ekklesia

Hooglandse Kerk, Nieuwstraat / Middelweg 2, 2312 KG Leiden