Categorie archief: Nieuws

Geslaagd kerstdiner

Op 9 december kwamen maar liefst 150 dak- en thuislozen naar de Leidse Marekerk om daar te genieten een feestelijke maaltijd, opgeluisterd door het daklozenkoor “De Straatklinkers” uit kerstdiner SSPL 2015Amsterdam. Pastor Folly Hemrica kon maar nauwelijks het geroezemoes tot bedaren brengen om het kerstverhaal te vertellen. De organisatie was in handen van NSL (Navigators Studentenvereniging Leiden) en de M25 jongeren. De opkomst was zo groot dat er te weinig kerstpakketten waren (met een boek, een warme sjaal en een pakje shag). Eten was er gelukkig genoeg!

IMG_1269

Gedachtenisboom onthuld

Op een regenachtige maandag 23 november is de Gedachtenisboom plechtig “in gebruik genomen”.
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door fluitiste Naomi Bikker. Alle aanwezifluitiste boomgen pasten eigenlijk gedenkboomniet in de hal van het pand van De Binnenvest aan het Morspad waar ook het Sociaal Pension is gevestigd. Straatpastor Folly Hemrica heette iedereen welkom en liet een van de dak- en thuislozen een toepasselijk gedicht voorlezen van Neeltje Maria Min. Daarna zei ze het volgende:
Ontstaan uit dezelfde levensstroom
Blijven wij verbonden als takken van een boom.

De Friese theoloog Noordmans zei het nog iets plastischer: “We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd!” Met andere woorden: omdat we allemaal dezelfde Maker hebben en allemaal even kwetsbaar zijn, horen we bij elkaar. En moeten we dus maar voorzichtig en liefdevol met elkaar omspringen. We zijn met alle verschillen een deel van de grote mensenfamilie en met elkaar verbonden. Die verbondenheid blijft, ook als mensen zijn gestorven.

Gisteren was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en in de protestantse kerken werden de namen gelezen van de mensen die zijn overleden dit jaar. In de kerk is het dus al een oude gedachte dabezoek boomt we bij elkaar horen, de mensen van voorbij en de mensen van nu. Voor mensen die dakloos zijn of dakloos zijn geweest is dat niet vanzelfsprekend. Een man uit de Nieuwe Energie zei vorig jaar tegen mij dat hij waarschijnlijk als een hond onder de grond wordt gestopt als hij er niet meer is. Niemand zal mijn naam meer noemen. Hij was opgelucht toen hij een uitvaart had meegemaakt van het straatpastoraat en zag met hoeveel respect en liefde we afscheid namen.

Nee, de namen van de mensen van de straat mogen niet zomaar wegwaaien. Daarom is dus die boom. Met vier en dertig blaadjes. Ik hoop een troost voor de mensen van de Binnenvest, maar ook voor hun familie.

Daarna nam de directeur-bestuurder van De Binnenvest mevrouw Emmy Klooster de boom officieel in gebruik en benadrukte hoeveel de gedenkplek betekent voor de cliënten en voor het personeel. Tenslotte werd iedereen uitgenodigd voor een kopje thee of een glaasje fris.

 

nog even voorstellen

Sinds 1 december 2014 ben ik werkzaam als straatpastor in Leiden. Voor mij was dit werkveld  nieuw maar gaandeweg ontdekte ik dat er veel raakvlakken zijn met mijn oude vak, het justitiepastoraat. Bijna achttien jaar werkte ik als dominee in de gevangenis en het is dan ook niet zo heel verbazingwekkend dat ik  in Leiden met enige regelmaat oude contacten uit de gevangenis tegenkom.

“He, dominee, wat doe jij hier”, hoorde ik al verscheidene keren in de opvang voor dak- en thuislozen. Het gaf me de eerste weken een goede entree en een gratis reclamebordje voor het daklozencircuit.

Elke week ben ik te vinden in de opvang voor daklozen, de Nieuwe Energie. Daar bezoek ik inmiddels vaste klanten en ben ik beschikbaar voor een ieder die zijn verhaal kwijt wil. Hoe belangrijk mijn aanwezigheid daar is, merk ik als ik een weekje niet geweest ben. Aandacht is ook daar een schaars artikel en wat is het fijn dat er iemand is die onbevangen en zonder oordeel naar je verhaal wil luisteren . Veel mannen maken daar gebruik van en wat is het bijzonder om zoveel verhalen te horen en met mensen mee te denken. Het zijn zonder uitzondering aangrijpende verhalen. Verhalen over families die uit elkaar zijn gevallen,  over verslaving, over verbroken relaties, en bijna altijd met een grondtoon van eenzaamheid.

Continue reading

chocoladeletters uitgedeeld

Het miezerde tijdens het heerlijke avondje, en misschien daardoor trof de nieuwe straatpastor met in haar kielzog het voltallige bestuur veel daklozen aan op de vaste verzamelpunten: de Nieuwe Energie aan de Langegracht, het Sociaal Pension aan de Morsweg en het Inloophuis Psychiatrie aan de Hooigracht. Zo’n honderd letters werden dankbaar in ontvangst genomen of achtergelaten voor de laatkomers.

Op de chocolade letter was bijgaand rijm geplakt:sinterklaas

Makkers, staakt uw wild geraas
Zonder Paul toch Sinterklaas!
Je krijgt deze letter, ja echt waar
Van de pastor voor het komend jaar.
Ze heet pastor Folly en zal er vaak zijn
om te delen in vreugd en chagrijn.
Ze trekt met je op in weer en wind
En hoopt dat je de letter lekker vindt.

Deze letter word je aangeboden door Folly Hemrica, straatpastor
Tel. 06-38129086 (NIEUW!) Mail: pastor@straatpastoraatleiden.nl

afscheid pastor Paul

Op vrijdag 28 november 2014 nam ik afscheid als straatpastor. Daartoe bood het bestuur van de Stichting Straapastoraat Leiden een receptie aan in Diaconaal Centrum ‘De Bakkerij’te Leiden. Velen zijn gekomen om mij de hand te schudden. Gelukkig waren er niet alleen belangstellenden uit kerkelijke kringen, maar ook kwamen er heel wat mensen uit de doelgroepen met wie ik in de afgelopen jaren heb gewerkt.

Dankbaar  kijk ik terug op vier mooie en soms inspannende jaren, waarin ik het straatpastoraat in Leiden op de kaart heb mogen zetten. In die vier jaar is er veel gebeurd in en met de doelgroep. Mensen kregen een woning, mensen trokken naar elders en helaas zijn er ook een aantal overledenen te betreuren. Ik ben blij dat ik voor die laatste bij heb kunnen dragen aan een waardig afscheid.

Blij was ik ook met de inzet van de vrijwilligers bij de maandelijkse vieringen van de ‘Kerk in eigen kring’. Kerkdiensten speciaal voor mensen uit de doelgroepen, die in de loop der jaren steeds beter bezocht werden. Lous en Hilde van de Orde van de Franciscaanse Seculieren waren steeds paraat om mensen op te vangen en iedereen na afloop van de kerkdienst van koffie en thee te voorzien. Henk, een man uit de doelgroep, nam het koffiezetten voor zijn rekening en Bert, ook van de doelgroep, begeleidde de gezangen in de kerkdiensten. Na de preek zorgde hij ook vaak voor wat muziek.

Tijdens de receptie werd ook mijn opvolger, mevrouw dominee Folly Hemrica, voorgesteld. Zij was in de maand november al een paar keer met mij op pad geweest om de mensen te leren kennen en om de plaatsen te vinden waar zij hen zou kunnen vinden. Symbolisch mocht ik het werk aan haar overdragen door overhandiging van een stadsplattegrond van Leiden, de door mij vaak gebruikte Groot Nieuws Bijbel en niet te vergeten, het pakje ‘weggeef shag’.

Op zondag 30 november gingen we samen voor in mijn afscheidsdienst. In deze dienst waren ruim 30 mensen aanwezig, de meeste uit de doelgroepen. Aan het einde mocht ik dominee
Folly een zegen geven. Na afloop werd ik door de aanwezigen toegezongen met een lied op de wijs van ‘Dankt, dankt nu allen God’, het gezang dat ik vaak gebruikte als slotlied bij de kerkdiensten.

Nogmaals wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat mij gegeven is, voor de ondersteuning met giften en donaties, de belangstelling bij spreekbeurten, maar vooral ook door uw gebed.

Ik mag hopen dat dominee Folly hetzelfde vertrouwen en dezelfde steun ten deel valt.

Paul Brommet

Geslaagde bedevaart naar Kevelaer

Op dinsdag 26 augustus ging een groep van 17 personen plus drie begeleiders op weg naar Kevelaer. Helaas hadden twee mensen zich ziek moeten melden en waren er drie niet op tijd komen opdagen. Onderweg naar Kevelaer werd even gestopt voor koffie met iets lekkers.

We kwamen keurig op tijd in Kevelaer aan. De tafels stonden al gedekt en we konden zo aanschuiKevelaer 2104 maalven.

Alles was keurig verzorgd en iedereen genoot van de soep, aardappels vlees en groente en een toetje.

Aansluitend aan de maaltijd was er nog even tijd voor een sigaretje voor de rokers in het gezelschap.

Om 13.30 uur begon de eucharistieviering in de kapel (zie foto), die geleid werd door straatpastor Paul Brommet. Tijdens de voorbeden kon ieder gebedsintenties noemen. Hiervan werd door een groot deel van de deelnemers gebruik gemaakt.

Na afloop van de kerkdienst Kevelaer 2014 kapelwerd een bezoek gebracht een andere kapel, die met het Genadebeeld, een ets van de H. Maagd Maria, en aan de “kaarsenkapel”. In deze kerk staan tientallen paaskaarsen die door pelgrimerende gemeenten in de loop der jaren zijn gedoneerd. Aan de buitenkant van het gebouw zijn vele plaatsen, waar men voor eigen intenties een kaars kan opsteken. Verschillende deelnemers brandden een kaars voor hun dierbaren.
De laatste paar uur was men vrij om op eigen gelegenheid het stadje Kevelaer te verkennen en eventueel een souvenir te kopen.

Om 16.30 vertrokken we weer met de bus naar Leiden waar we om 19.00 weer aankwamen. Ondanks de vele regen, had iedereen toch een prettige en inspirerende dag gehad.

Het is niet wat het lijkt

tentje SSPLZomaar een tentje op een kampeerterrein doet denken aan een ontspannen vakantie. In de maand juli is kamperen nu eenmaal een veel voorkomend verschijnsel. In dit geval gaat het niet op. Dit tentje is een noodverblijfplaats voor een man, die dakloos is. Omdat hij niet uit de regio Leiden komt, heeft hij geen recht op het gebruik van de voorzieningen van stichting “De Binnenvest”. In zijn eigen regio Haarlem voelt deze man zich niet op zijn gemak. Hij is er bedreigd en wil daarom niet terug. In uiterste nood klopt hij bij de straatpastor aan. “Help me want ik zit helemaal klem,” was de vraag. Omdat onderdak snel nodig was, moest er creatief gehandeld worden. Via Marktplaats-gratis, kon de straatpastor voor een reep chocola en een zak drop een tentje bemachtigen. Er werd een kampeerplek gevonden, waar  hij een week kon staan. Regelmatig kwam de straatpastor langs om voor eten te zorgen. Na overleg met de hulpverlening in Haarlem werd besloten om hem weer terug te brengen naar die regio om van daaruit structurele hulpopnieuw op te starten. Dinsdag 29 juli komt dan een einde aan een gedwongen kampeerweek.