Bestuur

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden telt momenteel vier leden. Daarvan is statutair minstens één afgevaardigde vanuit de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en minstens één afgevaardigde vanuit de Rooms Katholieke Diaconie Leiden.

Het bestuur bestaat sinds 1 september 2020 uit de volgende personen:

  • Bert Verweij (voorzitter)
  • Henriëtte van den Broek (secretaris)
  • Ber Langezaal (penningmeester)
  • Anneke Fahner (lid)

Het bestuur is onbezoldigd.