Vrijwilliger worden?

  • Bij de maandelijkse vieringen van het Straatpastoraat in Diaconaal Centrum De Bakkerij wordt de straatpastor ondersteund door een aantal vrijwilligers.
    Informatie hierover bij straatpastor Femke Post.
  • Bij Stichting De Binnenvest (www.debinnenvest.nl) kunnen cliënten terecht voor opvang en begeleiding. Vrijwilligers zijn daarbij voor de cliënten de brug naar de samenleving. Voor aanmelden als vrijwilliger of informatie: neem contact op met het team Nieuwe Kracht van De Binnenvest via 071 – 516 61 00 of nieuwekracht@debinnenvest.nl.