Uw bijdrage

Voor haar inkomsten is de stichting geheel afhankelijk van subsidies en donaties. Een aantal grote landelijke fondsen heeft in de loop der jaren het werk met aanzienlijke bedragen gesteund. Daarnaast zijn er inkomsten en toezeggingen van plaatselijke fondsen, kerken in Leiden en de regio en andere instellingen.

Wilt u als particulier of organisatie het werk van de stichting steunen, dan kan dat uiteraard ook. Uw gift is meer dan welkom op bankrekening NL21 TRIO 039.0490.814 ten name van Stichting Straatpastoraat Leiden bij de Triodos Bank.

Voor een gift bedanken wij u natuurlijk graag.
Geeft u daarvoor dan wel uw e-mailadres of huisadres aan ons door op uw bankoverschrijving?