Jaarverslag 2021

Het Jaarverslag van de Stichting Straatpastoraat Leiden over 2021 is klaar!

In twee halfjaarlijkse Voortgangsverslagen wordt een beeld gegeven
van het werk van straatpastor Femke Post onder de dak- en thuislozen van Leiden.

U vindt Jaarverslag 2021 onder ONS WERK/JAARVERSLAGEN