Vrijwilligersuitje naar het Luchthavenpastoraat Schiphol

Op vrijdag 17 februari gingen vrijwilligers, straatpastor en bestuur van het Straatpastoraat op stap naar het Luchthavenpastoraat op Schiphol, op uitnodiging van een van de bestuursleden, die op Schiphol werkt.

 

Drie luchthavenpastores
Na registratie en controle van de paspoorten gingen we met een duidelijk zichtbare bezoekerspas op onze jas via de Security naar een zaaltje op 6-hoog met een prachtig uitzicht over het vliegveld. We werden ontvangen met koffie en bananenbrood en maakten kennis met de drie luchthavenpastores:
ds. Marieke Meiring (PKN), Mark Hafkenscheid (Anglicaanse- en Oudkatholieke kerk) en pater Gerard Timmermans (RK). Twee maatschappelijk werkers van Schiphol Social Work, schoven ook aan. Er volgde een kort filmpje over Schiphol en een presentatie van het Luchthavenpastoraat.

Voor passagiers en medewerkers
Dagelijks passeren er ontzettend veel mensen de luchthaven. Schiphol is als het ware een miljoenenstad met steeds wisselende bewoners en 65.000 medewerkers. Voor wie op reis op de een of andere manier in nood komt is er het Luchthavenpastoraat, dat nauw samenwerkt met luchtvaartmaatschappijen, de Marechaussee, de inlichtingenbalies, de medische dienst en alarmcentrales. De pastores lopen rond of worden gebeld en vangen mensen op, stellen hen op hun gemak en proberen een oplossing te vinden voor hun vaak ingewikkelde problemen. Dat kan gaan van een passagier die terugkomt en te maken had met een overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis, een reiziger die niet de goede papieren heeft, iemand die verward is of in paniek, de slachtoffers van een ramp, een vluchteling of …noem maar op. Het gaat dan in eerste instantie om geestelijke bijstand aan reizigers in schrijnende en zorgelijke omstandigheden en de pastores maken altijd tijd.

Flitspastoraat
Daar komt vaak ook een heel stuk praktische hulp bij kijken, een stukje diaconaat dus.
Mensen worden geholpen aan goede papieren om verder te vliegen, een vlucht wordt geregeld, of een hotel voor een nachtje en eten. Zo nodig worden mensen naar de medische post op Schiphol gebracht.
De pastores noemen hun werk ook wel flitspastoraat: meestal gaat het om een kort contact, van één of enkele uren, met mensen die je nooit meer ziet. Maar het contact kan ook dagenlang zijn, zoals met een aantal Chinezen dat door de pandemie niet naar huis kon reizen en 68 dagen op en rond Schiphol verbleef….

Even een moment rust
Voor reizigers en medewerkers die zich even op een rustige plek willen terugtrekken, weg van het hectische en drukke Schiphol, is er het Meditation Centre van het Luchthavenpastoraat. Het stilste stukje van Schiphol, waar per jaar zo’n 60.000 mensen komen. Het is er voor alle religies en overtuigingen, om uit te rusten, te bidden of te mediteren. Er zijn gebedskleedjes en de belangrijkste boeken van verschillende religies, in vele talen. Een van de 25 vrijwilligers van het Luchthavenpastoraat is aanwezig en biedt zo nodig een luisterend oor aan wie daar behoefte aan heeft. En elke zondag om 11.00 uur gaat een van de pastores voor in een kerkdienst.

Daklozen op Schiphol
De maatschappelijk werkers van Schiphol Social Work helpen op de luchthaven speciaal dak- en thuislozen, ook ’s nachts en in het weekend. Schiphol is natuurlijk warm en droog en er is eten te vinden, dus een goede plek voor de doelgroep. De in het verleden meer dan 100 daklozen, die regelmatig voor overlast zorgden, werden steeds door de luchthavenpolitie weggebracht. Nú pakt men het anders aan: ze worden door Social Work geholpen met het oplossen van hun problemen, zodat ze bij de juiste instanties terecht komen en de juiste zorg vinden. Hun aantal is daardoor zeer verminderd.

Bijzonder indrukwekkend
Ons bezoek aan het Luchthavenpastoraat was heel informatief en indrukwekkend. Bijzonder om te zien hoe pastoraat en diaconaat hier haast onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bijzonder ook dat een dergelijke organisatie mogelijk is in zo’n economisch en zakelijk bedrijf als Schiphol en dat het belang ervan wordt ingezien. Fijn dat we een kijkje in de keuken kregen van dit belangrijke werk!
Om wat te laten zien en te vertellen over het Straatpastoraat in Leiden zullen we de luchthavenpastores een keer uitnodigen naar Leiden!

Terug naar Leiden
Na een kort maar interessant bezoekje aan het Regiecentrum van Schiphol, dat zich bezighoudt met het signaleren en snel, vakkundig en creatief oplossen van logistieke problemen bij storingen, onregelmatigheden en calamiteiten namen we de trein terug naar Leiden.
Daar eten we nog gezellig met elkaar.

Het was goed om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten dan bij de maandelijkse vieringen. Dan gaat de meeste aandacht uit naar de gasten; nú waren meer persoonlijke gesprekken onderling mogelijk en leerden we elkaar een beetje beter kennen!

Met dank aan de organisator!

Henriëtte van den Broek