interviews met vertrekkende straatpastor

In het Leidsch Dagblad van 27 november (twee dagen voor haar afscheid) stond een lezenswaardig interview, ook als pdf te lezen: Artikel LD 27nov

Na haar afscheid stond in de NRC van 4 december ook al een mooi interview met pastor Folly Hemrica: NRC Folly