Straatpastor Folly Hemrica met pensioen

De laatste viering (en later de afscheidsreceptie)

Op zondag 25 november 2018 ging ds. Folly Hemrica voor het laatst voor in een viering van het Straatpastoraat Leiden. Zij was de afgelopen vier jaar de straatpastor van Leiden en ze heeft op heel eigen wijze invulling gegeven aan haar taak. Door veel mensen in en rond de opvang werd ze gewaardeerd om haar open houding en warme pastorale aanwezigheid, haar onvermoeibare vasthoudendheid en haar expertise.

Zoals altijd vond de viering plaats in het Atrium van Diaconaal Centrum De Bakkerij.Het was een mooie, drukbezochte en vrolijke dienst, die begon met het aansteken van een aantal kaarsjes door de bezoekers. Thema van deze viering was ‘Komen en gaan’.

Folly geeft Femke de zegen

Een indrukwekkend moment in de viering was het uitspreken van een zegen door ds. Hemrica voor haar opvolgster Femke Post. Een zegen uit de Dominicaanse traditie: Moge God je zegenen met ontevredenheid over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties opdat jij onverschrokken de waarheid mag zoeken vanuit de liefde diep in je hart. Moge God je zegenen met woede over onrechtvaardigheid,onderdrukking en uitbuiting van mensen opdat jij onophoudelijk mag werken aanrechtvaardigheid, vrijheid en vrede voor allen. Moge God je zegenen met tranen die vloeien met hen die lijden aan pijn om afwijzing (…) opdat jij je hand mag uitsteken en hun pijn in vreugde mag veranderen. En moge God je zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat jij een verschil kunt maken in deze wereld opdat jij kunt doen wat anderen voor onmogelijk houden om rechtvaardigheid en vriendelijkheid te brengen voor allen.

De vrijwilligers krijgen een cadeautje

Na de dienst werd Folly verrast met cadeaus van ‘haar mensen’; ook voor haar man Sander, die bij de vieringen piano speelde. Folly zelf deelde aan alle aanwezigen een klein zilveren bedeltje uit met ‘You are loved’ erop en een doosje met snoephartjes. De trouwe vrijwilligers van het Straatpastoraat,helpers bij de vieringen en taartenbakkers, kregen ieder een muffin-bakvorm.

 Daarna was er koffie, thee en taart, werd er gezellig nagepraat en alvast een beetje afscheid genomen.

De afscheidsreceptie

Op donderdag 29 november 2018 werd het afscheid voortgezet met een receptie in De Bakkerij. Veel bekende kerkgangers en andere cliënten van het Straatpastoraat waren erbij. Ook mensen uit het netwerk van Folly, zoals van De Binnenvest, de politie en van organisaties in De Bakkerij en in Leiden kwamen haar de hand schudden.Het was gezellig druk en Folly kwam handen tekort!

Een volle Ovenruimte
Een bloemetje voor Folly

Natuurlijk was er die middag ook een officieel moment van afscheid. Maar eerst zette Bert Verweij, voorzitter van de Stichting Straatpastoraat Leiden, Wilbert van Erp in het zonnetje. Hij was de initiator en organisator van het Leidse Straatpastoraat en acht jaar voorzitter. Omdat Wilbert een ‘kei van het Straatpastoraat’ was, kreeg hij een kei, een Leids kinderhoofdje met daarop: Straatpastoraat Leiden, als blijk van waardering en als herinnering!

Bert spreekt Wilbert van Erp
Bert en Wilbert met de kei

Daarna kreeg Emmy Klooster, directeur van Stichting De Binnenvest, het woord. Zij bedankte ds. Hemrica voor de fijne samenwerking. Niet alleen was Folly een steun voor de cliënten van De Binnenvest, ook de medewerkers hadden veel aan haar steun en expertise. Ze noemde onder meer de praktische hulp van Folly, de begrafenissen van cliënten, de ‘verwendag’ voor vrouwelijke cliënten en de Herinneringsboom in het Sociaal Pension, de jaarlijkse boottocht voor dak- en thuislozen en de kerstmaaltijd in de Marekerk.

Emmy en Folly

Klaas Koffeman, van Straatpastoraat Den Haag, schetste vervolgens een beeld van Folly aan de hand van een rood/wit masker, geïnspireerd op een activiteit, waarbij advocaten en dak- en thuislozen onder leiding van Folly een masker beschilderden: mensen laten aan de buitenkant vaak heel iets anders zien dan ze van binnen zijn.

Bij een afscheid horen natuurlijk cadeaus. Namens het bestuur van het Straatpastoraat kreeg Folly twee schalen van keramiek: één met sterretjes omdat zij ‘haar mensen’ vaak sterretjes noemde. Pianist Sander kreeg een boek over Leiden en dochter Lie, een vaste vrijwilliger, werd ook niet vergeten.

Folly krijgt een cadeau
Femke wordt voorgesteld

Daarna stelde Bert Femke Post voor, de opvolgster van Folly. Femke kreeg een welkomst bloemetje en Bert wenste haar veel succes. Ze liep al een maand mee met Folly en begon zo op 1 december -min of meer ingewerkt- aan haar werk als straatpastor in Leiden!

Folly en Femke

 Henriëtte van den Broek
Foto’s: Melle van der Wildt, Ton Snepvangers