Tweemaal een lintje!

Coronaproof, dus op afstand van elkaar en zonder familie en vrienden, werd op 26 april in de Hooglandse Kerk een koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan twee vrijwilligers van het Straatpastoraat. Bea Anes en Henriëtte van den Broek werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bea Anes

Bea Anes is al zo’n 22 jaar vrijwilligster in diverse functies binnen de Protestantse Geloofsgemeenschap ‘De Verbinding’. Ze verzorgt daar samen met anderen ook gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en buurtbewoners. Binnen de Serviceflat Schouwenhove maakt zij deel uit van het Pastoraal Team. Bij Diaconaal Centrum De Bakkerij is Bea actief als baliemedewerker en gastvrouw. En tenslotte is ze ook nog actief als vrijwilliger bij de vieringen voor dak- en thuislozen van de Stichting Straatpastoraat Leiden in De Bakkerij

 

Henriëtte van den Broek
Henriette van den Broek verzorgt al sinds 1992 de PR van De Bakkerij in de vorm van de kopij voor het Leids Kerkblad, verslagen en interviews voor de websites en kerkbladen. Daarnaast beheert ze het archief van de diaconie. Van 2002 tot 2010 was ze diaken en lid van de wijkkerkenraad van de Regenboog in de Merenwijk. Ze maakte die jaren ook deel uit van het Dagelijks Bestuur van de diaconie en verzorgde de notulen van de DB- en diakenvergaderingen. Sinds 2004 is ze voorzitter van het College van Vrouwenkraammoeders, de Goemoers. De laatste jaren is ze ook heel actief als secretaris van het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden.