Jaarverslag 2020

Het jaar 2020, dat zo veelbelovend begon, veranderde drastisch toen het coronavirus Nederland binnenkwam. Dat had veel gevolgen voor het werk van straatpastor Femke Post en de dak en thuislozen in Leiden. Femke moest op een andere manier contact houden met de doelgroep: meer via de telefoon en minder echte ontmoetingen.

In de zomer, toen de maatregelen rond Covid-19 versoepeld werden, kon ze de mensen weer wat meer bezoeken. Zo was het mogelijk om hen buiten te spreken en konden de vieringen weer van start gaan. Toen de maatregelen weer strenger werden bleef ze steeds meer in contact met de doelgroep door middel van de telefoon. Ze belde mensen, whatsappte en mailde hen. Dat werd duidelijk op prijs gesteld, mensen vonden het fijn dat zij ook tijdens de pandemie niet vergeten werden door het straatpastoraat….

Meer lezen over het werk van straatpastor Femke Post in coronatijd?

Onder Ons werk > Jaarverslagen vindt u twee Voortgangsverslagen over 2020.